Prosíme pomožte

Žádáme o pomoc při řešení vážné situace našeho spoluobčana trpícího vážnou chorobou

S dětmi vyrábíme různé maličkosti a ty pak na akcich po regionu prodáváme

Výtěžek z prodeje našich výrobků věnujeme na sbírku pro pana Korornu z Cebivi, který trpí progresivní svalovou distrofií pletencového typu.

 

 

Takto jsme Vás vyzývali k pomoci našemu spoluobčanovi. Sbírka již byla uzavřena

Celkem jsme předali panu Koronovi 22 522,- Kč

Za tuto částku byla zakolupena postel, která majiteli již slouží.

Děkujeme všem, kteří přispěli.


Dámský klub Cebiv

Dámský klub v Cebivi vznikl již v roce 1997.Zakládajícími členkami byly- Pavlína Jonášová, Věra Procházková, Monika Saková a Olga Korimová. Postupně se do práce v klubu zapojovaly další ženy ze vsi, jejichž pomoc byla nepostradatelná( Květa Bílá, Hana Schlegelová aj.). Již od počátku je klub zaměřen na práci s dětmi a volně navázal na předchozí aktivity výše zmíněných dam a jejich blízkých.Členky se rozutekly do různých koutů, a tak činnost klubu postupem  vymizela.V  březenu roku  2012 byla práce klubu obnovena.Nyní máte možnost se seznámit s naší činností popřípadě se i zapojit .https://www.bezdruzickalokalka.cz/


dejte si nás do přátel na facebooku Dámský klub Cebiv a prohlédněti si fotografie z akcí


Kontakt

Dámský klub Cebiv

Cebiv 80
Cebiv
34951


739 409 439 -IĆO 66361559